VSM Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VSM Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Leiderdorp

Datum constatering overtredingen

12-11-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rijnsburgerweg 124
2333AG Leiden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.