ARWE Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ARWE Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: LOERBEEK

Datum constatering overtredingen

11-05-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ganzepoelweg 7
6986CM ANGERLO

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.