Clean Service Hapert B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Clean Service Hapert B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: VALKENSWAARD

Datum constatering overtredingen

15-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Klokkestraat 1
Alphen nb

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.