B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijm

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijm
Plaats overtreder/bedrijf: Someren

Datum constatering overtredingen

16-12-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hogeweg 6
Deurne

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.