De heer J.P. Halman h.o.d.n. Bouwbedrijf J.P. Halman

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer J.P. Halman h.o.d.n. Bouwbedrijf J.P. Halman
Plaats overtreder/bedrijf: HEERENVEEN

Datum constatering overtredingen

26-01-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

K.R. Poststraat 17
Heerenveen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.