mevrouw V.M. Pehlig - Van den Brink

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: mevrouw V.M. Pehlig - Van den Brink
Plaats overtreder/bedrijf: WOUDENBERG

Datum constatering overtredingen

02-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stationsweg Oost 243 te
Woudenberg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.