Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B
Plaats overtreder/bedrijf: ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum constatering overtredingen

19-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Loosduinseweg 13 17
's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.