Meerwijk Asbestsanering

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Meerwijk Asbestsanering
Plaats overtreder/bedrijf: Utrecht

Datum constatering overtredingen

03-02-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

burg. Elsenlaan 154
Rijswijk zh

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.