Van Laarhoven Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Laarhoven Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: DONGEN

Datum constatering overtredingen

25-02-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Voorhaven
Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.