De heer P.A. Dijkstra h.o.d.n. Ark en Reau

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer P.A. Dijkstra h.o.d.n. Ark en Reau
Plaats overtreder/bedrijf: ALDEBOARN

Datum constatering overtredingen

10-05-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Halbertsma Plein 4
Grou

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.