A&D Calamiteiten Service B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: A&D Calamiteiten Service B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ALMELO

Datum constatering overtredingen

15-03-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Vierambachtsstraat 13
3022AC Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.