J en R Milieudiensten B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J en R Milieudiensten B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hazerswoude-Dorp

Datum constatering overtredingen

29-06-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Westersingel
Berkel en Rodenrijs

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.