Ap Personeel B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Ap Personeel B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Beinsdorp

Datum constatering overtredingen

18-05-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hillegommerdijk 275
2144KN Beinsdorp

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.