de heer A.A.J. Kleijweg

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer A.A.J. Kleijweg
Plaats overtreder/bedrijf: PIJNACKER

Datum constatering overtredingen

21-03-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Veilingweg 14
2651BE Berkel en Rodenrijs

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.