De heer J.A. Wijnmalen h.o.d.n. JMJ Trans

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer J.A. Wijnmalen h.o.d.n. JMJ Trans
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

15-08-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Benoordenhoutseweg 265
's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.