Vermeulen Leiderdorp B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Vermeulen Leiderdorp B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: LEIDERDORP

Datum constatering overtredingen

20-07-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Elandstraat 175
Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.