Adriaans Milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Adriaans Milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Meijel

Datum constatering overtredingen

10-06-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rutgerstraat 15
6067EE Linne

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.