Haeghebouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Haeghebouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: VOORBURG

Datum constatering overtredingen

08-07-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Van Alphenstraat 101
2274ND Voorburg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.