Avezaat Sloopwerken en Asbestverwijdering B.V

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Avezaat Sloopwerken en Asbestverwijdering B.V
Plaats overtreder/bedrijf: Bunnik

Datum constatering overtredingen

05-09-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Keizer Ottoweg 2
1412EE Naarden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.