Rokade Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rokade Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Gennep

Datum constatering overtredingen

03-08-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dierensteinweg 12
Barendrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.