Asbestverwijdering Amstelland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestverwijdering Amstelland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Diemen

Datum constatering overtredingen

07-11-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Heuvelstraat 33
Tilburg

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.