Bouwbedrijf Risseeuw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bouwbedrijf Risseeuw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Axel

Datum constatering overtredingen

20-07-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Markt 9
Axel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.