Weever Sloopprojecten B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Weever Sloopprojecten B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: KAMPEN

Datum constatering overtredingen

11-01-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Zwartendijk 10 a
Kampen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.