HMB Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: HMB Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Almere

Datum constatering overtredingen

17-01-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Wachterstraat 74 t/m 82
ZAANDAM

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.