De heer T.L. Wong h.o.d.n. Montagewerken Kajuit

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer T.L. Wong h.o.d.n. Montagewerken Kajuit
Plaats overtreder/bedrijf: Harkstede

Datum constatering overtredingen

11-11-2016

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gorechtkade 8
Groningen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.