Aannemingsmaatschappij Bos B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Aannemingsmaatschappij Bos B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Mijdrecht

Datum constatering overtredingen

10-02-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.