André Winkel Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: André Winkel Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Houten

Datum constatering overtredingen

14-03-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Maandagsewetering 33-77
Noordwijkerhout

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.