Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Uithoorn

Datum constatering overtredingen

21-04-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- - -
- Amsterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.