Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V
Plaats overtreder/bedrijf: Lichtenvoorde

Datum constatering overtredingen

03-04-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Cederlaan 2 -
5616SC Eindhoven

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking