De heer C.N. van Willigen h.o.d.n. CW asbest saneren & regelgeving

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer C.N. van Willigen h.o.d.n. CW asbest saneren & regelgeving
Plaats overtreder/bedrijf: ROOSENDAAL

Datum constatering overtredingen

19-07-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rietgoorsestraat 38
4708PH Roosendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.