Asbestsanering Haarsma B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering Haarsma B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Franeker

Datum constatering overtredingen

13-06-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Voltastraat 14 -
- Franeker

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking