VeiligAsbestVrij B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VeiligAsbestVrij B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ZEEWOLDE

Datum constatering overtredingen

23-06-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rutten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.