A. Hak Noord-Oost B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: A. Hak Noord-Oost B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Doetinchem

Datum constatering overtredingen

15-06-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

7101TX Winterswijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.