B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijmakers-Leenen

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijmakers-Leenen
Plaats overtreder/bedrijf: Someren

Datum constatering overtredingen

30-05-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Fabriekstraat 22
Deurne

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.