Vermeulen Leiderdorp B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Vermeulen Leiderdorp B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Pijnacker

Datum constatering overtredingen

21-07-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stadhoudersplein - -
2517JL 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking