Adviesbureau Flamant B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Adviesbureau Flamant B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Breda

Datum constatering overtredingen

19-09-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Venestraat 28
Geertruidenberg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.