Van der Wal Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van der Wal Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Joure

Datum constatering overtredingen

13-06-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Parkstraat 1 -
9001AS Grou

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.