Maton-De Rooy B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Maton-De Rooy B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Waalwijk

Datum constatering overtredingen

06-09-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Venestraat 28 -
- Geertruidenberg

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.