De heer J.Th.M. Janssen h.o.d.n. J. Janssen Bouw- en Klusbedrijf

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer J.Th.M. Janssen h.o.d.n. J. Janssen Bouw- en Klusbedrijf
Plaats overtreder/bedrijf: Malden

Datum constatering overtredingen

25-08-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Houtmarkt 2 -
4561CX Hulst

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.