De heer S. Verdoorn h.o.d.n. Vrij van asbest

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer S. Verdoorn h.o.d.n. Vrij van asbest
Plaats overtreder/bedrijf: Heemstede

Datum constatering overtredingen

04-07-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lindeboom 3
Culemborg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.