Crijns Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Crijns Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Brunssum

Datum constatering overtredingen

03-10-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Schleidenstraat 78 84
6461JP Kerkrade

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.