Asbestsanering Haarsma B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering Haarsma B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Franeker

Datum constatering overtredingen

22-12-2017

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Nieuwmarkt 26 -
8701KL Bolsward

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking