Rietstijl Nederland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rietstijl Nederland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Erp

Datum constatering overtredingen

02-01-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gerard Davidstraat 1
5143GG Waalwijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.