De heer J. Brinkman h.o.d.n. NedWindow Kunststof- en Aluminium Kozijnen

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer J. Brinkman h.o.d.n. NedWindow Kunststof- en Aluminium Kozijnen
Plaats overtreder/bedrijf: ROTTERDAM

Datum constatering overtredingen

09-04-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Markendaalseweg - -
Breda

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.