Linisol Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Linisol Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nuth

Datum constatering overtredingen

20-04-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Miradorplein 8 10
- Maastricht

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking