Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Haarle

Datum constatering overtredingen

20-02-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Acacialaan 73 -
- Doetinchem

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking