Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Omme & de Groo

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Omme & de Groo
Plaats overtreder/bedrijf: Rotterdam

Datum constatering overtredingen

28-06-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Albert Plesmanweg 73 -
- Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking