Hijmans Asbest en Milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Hijmans Asbest en Milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Winssen

Datum constatering overtredingen

27-03-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Plakselaan 1 -
- Bemmel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking