Aelmans Eco B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Aelmans Eco B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Voerendaal

Datum constatering overtredingen

11-06-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hogeweg 28 -
5911EB Venlo

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking