Poelman Beheer & Advies B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Poelman Beheer & Advies B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Amstelveen

Datum constatering overtredingen

16-04-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kleine Noorddijk 1 -
1187NZ Amstelveen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking